Hvilken frakendelse har jeg?

Det kan være ret svært at finde ud af hvilken frakendelse man har modtaget. Flere ting spiller en rolle.

  • Hvor lang tid havde du haft dit kørekort på frakendelsestidspunktet ?
  • Er frakendelsen grundet hastighed, kørefejl, alkohol eller nakotika ?
  • Har du måtte aflevere dit kørekort eller har du det stadig med en tidsfrist ?

Det spiller en væsentlig rolle i forbindelse med generhvervelse.
Der er reelt set 4 typer af frakendelser:

 

  1. Betinget frakendelse.
  2. Ubetinget frakendelse.
  3. Kørselsforbud med særlig køreundervisning.
  4. Kørselsforbud med ANT-Kursus.

 

 

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:
1. Du består en orienterende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve.
2. Du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

Er dit kørekort frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:
1. En udfyldt ansøgningsblanket (P23) Udleveres af borgerservice.
2. Et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
3. Et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til orienterende prøve.

Vigtigt: Du skal medbringe dit kørekort til både teori og køreprøve. Hvis du ikke består en prøve vil politiet beholde dit kørekort og du er nu UDEN kørekort til køreprøven er bestået.
Vil du beholde dit kørekort og muligheden for at køre bil skal du derfor bestå både teoriprøve og køreprøve i første forsøg.

Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en orienterende køreprøve.
Har du været frakendt i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til orienterende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage.
Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus). Kursusbevis skal medbringes til Borgerservice og er en betingelse. Uden dette bevis kan du ikke beramme en teoriprøve.

Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:
1. En udfyldt ansøgningsblanket (P23) Udleveres af borgerservice.
2. Et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
3. Et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Hvis du har modtaget kørselsforbud som ny bilist skal du afleverer dit kørekort. Hvis frakendelsen skyldes hastighed, ulykke eller kørefejl skal du gennemføre Særlig køreundervisning.

Hvis du har modtaget kørselsforbud som ny bilist skal du afleverer dit kørekort. Hvis frakendelsen skyldes alkohol, medicin eller narkotika skal du gennemføre et ANT-Kursus.
Dette kursus træder istedet for den særlige køreundervisning.

Hvis du har modtaget kørselsforbud som ny bilist skal du afleverer dit kørekort og skal, i visse tilfælde, gennemføre en særlig køreundervisning.Denne undervisning skal du modtage af en kørelærer som også skal underskrive en lektionsplan til særlig køreundervisning.
Særlig køreundervisning skal omfatte mindst:

1.  8 teorilektioner á 45 minutter.
2.  8 kørelektioner á 45 minutter.
Særlig køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den pågældende kategori og omhandler:

-Trafikantadfærd.
-Grundregler for kørsel.
-Manøvre på vej.
-Særlige risikoforhold.

Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

 Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2005 eller derefter, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.
Hvis du har modtaget et kørselsforbud for spirituskørsel begået den 1. Marts 2002 eller derefter, skal du gennemføre et ANT-kursus. Kursusbevis skal medbringes til Borgerservice og er en betingelse. Uden dette bevis kan du ikke beramme en teoriprøve. 
Kurset er på 4 lektioner á 3 timers varighed og gennemføres normalt over 4 uger.

Du finder Alkohol, narko og trafikkurserne i Danmark her: (Nyt vindue)

 De første 3 år du har dit første kørekort er du "Ny bilist". Det betyder særlige regler for dig. Du vil modtage et kørselsforbud og må aflevere dit kørekort hvis du modtager 2 klip i dit kørekort. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede kørekort, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning.Hvis frakendelsen er grundet spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et ANT-Kursus. Dette kursus træder i stedet for den særlig køreundervisning.Du vil derfor ikke behøve modtage teoriundervisning hos en kørelærer men kan tage din teori online.

 En kontrollerende køreprøve (også kaldet orienterende køreprøve) består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre teori eller køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til Borgerservice.

 Du får frakendt kørekortet betinget, hvis du fx:
1. Får 3 klip i kørekortet indenfor 3 år.
2. Kører mere end 60 % for stærkt.3. Kører mere end 40 % for stærkt ved et vejarbejde
4. Kører spirituskørsel med mellem 0,51-1,2 promille
Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du fx:
1. Kører over 100 % for stærkt.
2. Kører spirituskørsel med over 1,2 promille.
3. Kører groft uforsvarligt eller haserderet.
4. Får frakendt kørekortet betinget 2 gange indenfor 3 år.

 Uanset om din frakendelse var betinget eller ubetinget, har du en slags ”prøvetid” bagefter, når du har fået kørekortet tilbage. Prøvetiden er typisk 3 år. I prøvetiden vil forseelser, der normalt ”kun” giver betinget frakendelse, udløse ubetinget frakendelse i minimum 6 måneder.
Hvis du er ny bilist, er dit kørekort på prøve de første 3 år – og der skal ikke så meget til, før du får kørselsforbud.

 Det koster 890 kr. at gå op til en kontrollerende køreprøve. Oveni det kommer der evt. udgifter til lån/leje af godkendt køretøj til køreprøven og undervisning på en køreskole. Det skal være en godkendt skolevogn som bruges til den praktiske prøve. Du kan altså ikke bruge din private bil.

 Hvis du dumper enten teoriprøven eller køreprøven, bliver dit kørekort inddraget. Du får først dit kørekort igen, når du har bestået både og teori og køreprøve.

 Hvis du har kørekort til mere end én kategori, og du ikke består den samlede køreprøve efter højst to teoriprøver og højst to praktiske prøver, får det store konsekvenser. Du mister dine kørekort i alle kategorier og skal generhverve dem enkeltvis.